Arbejdsmiljø for Beslagsmede


De 10 gyldne regler for ejer/rytter og andre personer som har deres daglige virke i stalden, opfordres til at tage disse hensyn til deres arbejdende Beslagsmed. Der ved mindske nedslidning af din beslagsmed ved at sørge for forhold omkring smede­plads og hest er så optimale som muligt. 
 
 
 
 
 

10 GYLDNE REGLER:
 
 
 


1. Overordnet regel: Der ingen grund til at vanskeliggøre et krævende job for mig med yderligere dårlige forhold, så som iskold gemmetræk, heste med mudder på hov og ben" ingen navne på boksdøren og ingen melding om at hesten er flyttet i anden boks eller helt flyttet fra stedet.


 
 
 
 
 
 

2. Kvalitetsarbejde: Jeg er naturligvis ligesom hesteejeren interesserede i, at der bliver udført et kvalitetsarbejde på deres hest. Så derfor er et godt arbejdsmiljø til fordel for begge parter. Jeg betragter det som en selvfølge, at hestene er flinke og velopdragne.
Det er ikke min opgave at lære hesten at få løftet ben. 
 
 
 
 
 

3. Smedeplads : Indendørs beslagsmedeplads fri for træk, er en betingelse for at udføre arbejdet hele året rundt.
Det vil derfor være formålstjenligt, at man ved projektering af stalden indretter en egentligt beslagplads. Er dette ikke muligt, kan en staldgang udmærket bruges, blot den er bred nok. Et passende mål er ca. 2,5 m bred, og afstanden fra hestens bagben til væggen skal være minimum 2 m. 
 
 
 
 
 

4. Lys: Rigeligt med lys og rigtigt placeret er en nødvendighed. Lyset skal helst placeres i begge sider af staldgangen og ikke midt over hesten, og således at hesten eller jeg ikke skygger for arbejdet.


 
 
 
 
 
 

5. Gulv: Et plant gulv er en absolut betingelse for at jeg kan udfører mit arbejde optimalt, gulvet må ikke være vådt.


 
 
 
 
 
 

6. Opbundet: Hesten skal kunne stå bundet, hvis ikke den kan dette er det nødvendigt at ejer sørger for at der er en person i stalden som kan holde den, mens den bliver skoet/beskåret.


 
 
 
 
 
 

7. Hesten: Opdrag jeres hest.


 
 
 
 
 
 

8. Smede intervaller: Få skoet/beskåret jeres hest med passende mellemrum.


 
 
 
 
 
 

9. Aftaler: Overhold dem. Afmelding af aftalen skal ske senest en uge før, den aftalte tid. Da jeg ellers ikke har mulighed for at overholde tiderne hos de andre kunder.


 
 
 
 
 
 

10. Økonomi: Der betales kontant, jeg tager gerne mod Mobilpay.


 
 
 
 
 
 

Hilsen Rune Dohrmann